קטגוריות
כללי

בניית המדרכות החלה

טרי מהשטח – היום התחיל הקבלן המבצע בבניית המדרכות.