קטגוריות
כללי

עיכוב במתן היתרי בנייה להרחבה

שימו לב שנכון להיום, הוועדה המקומית מעלה הגליל לא מאשרת תוכניות ומנפיקה היתרי בניה להרחבה ב בנווה זיו. הסיבה לכך היא שתוכנית הבינוי של ההרחבה שהוגשה על ידי המועצה האזורית מעלה יוסף לא אושרה עדיין.

התוכנית ב-20190012 נידונה בישיבת המליאה של הועדה המקומית בתאריך 23.9.2019, וקיבלה אישור על תנאי בתנאים שפורטו בפרוטוקול הישיבה הזמין באתר הועדה. יחד אם זאת, התוכנית לא אושרה סופית.

להגיב