קטגוריות
כללי

מסירת המגרשים תחל בקרוב!

בשורה משמחת: השבוע יתחיל תהליך מסירת המגרשים בהרחבה.

נציגי החברה לפיתוח מעלה יוסף (או החברה המפקחת על עבודות הפיתוח) יצרו קשר עם המשתכנים כדי לתאם את מסירת המגרש, על פי נוהל המסירה המפורט כאן באתר.

שימו לב: החברה לפיתוח מעלה יוסף לא תאפשר כניסה לעבודות במגרשים עד לביצוע מסירה סופית של עבודות שלב א’ של כלל ההרחבה – הודעה על כך תמסר בנפרד.

להגיב