קטגוריות
כללי

קובץ תוכנית הבינוי לאדריכלים

לשימוש האדריכלים, להלן קובץ תוכנית הבינוי כפי שהתקבל מחברת איתם ליעד:

הורדת קובץ תוכנית הבינוי – הרחבה נווה זיו

להגיב