קטגוריות
כללי

חדש באתר – מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני

לכל מי שכבר התחיל לבנות ולמי שמתחיל בקרוב: העלינו לאתר מדריך קצר המפרט את הפעולות הנדרשות מול החברה הכלכלית וחברת החשמל כדי להזמין חשמל זמני עבור המגרש שלכם.

מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני בהרחבה בנווה זיו.

להגיב