מה נדרש כדי להחתים תוכניות במועצה?

כל הפרטים בעמוד החתמת תוכניות במועצה

איך ניתן להגיש תוכניות לאישור הישוב?

יש לפנות למזכירות הישוב בטלפון 04-952-2670.

האם ניתן להצטרף להרחבה?

כבר לא. כל המגרשים כבר נמסרו.