האם ניתן לשנות את מיקום הכניסה לבית / החניה?

מיקום הכניסות לבתים ומיקום החניות נקבעו בתכנית הבינוי של ההרחבה. כל שינוי בכניסות ובחניות מחייב עדכון פרטני לתוכנית הבינוי, קרי שינוי תכנית בינוי מקומית. מדובר בתהליך ארוך ומורכב הדורש אישור מתכנני ההרחבה (מתכנן תנועה וכבישים, חשמל ותאורה, נוף , בטיחות, וכו… ) , ואנו ממליצים להימנע מכך.

מה הדרישה להסתרת דודי השמש?

על פי התקנון, יש לבנות מסתור למערכות על הגג

לא תותר התקנת מתקנים כגון: מיכלי אגירה למים, דודי חימום ,קולטי שמש […] אלא במתכונת שתבטיח את הסתרת או שילובים האדריכלי במבנה.

לפירוט מלא, קראו את התקנון בתוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.

מהם אחוזי הבניה המותרים?

על פי תוכנית הבינוי המאושרת, ניתן לבנות עד 300 מ״ר, מתוכם 240 מ״ר לשימושים עיקריים ו-60 מ״ר שטחי שירות (כולל מרתף). התכסית המותרת (כיסוי קרקע) היא עד 180 מ״ר.

ניתן למצוא את תוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.

כמה קומות ניתן לבנות?

על פי תוכנית הבינוי המאושרת, ניתן לבנות עד 2 קומות + מרתף, וגובה בנייה מקסימלי של 9 מטרים.

ניתן למצוא את תוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.

מהם הדרישות לחיפוי באבן?

על פי תוכנית הבינוי המאושרת:

לפחות 65% מקירות החוץ של הבית יצופו באבן מקומית בגוון בהיר בעיבוד ״טלטיש״ או ״טובזה״ בבניה או בציפוי, העומדים בדרישות התקן, ומתוכם החזית הקדמית תצופה באבן ב-100%.

ניתן למצוא את תוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.