המדריך למשתכן

כתבנו את המדריך לבונים בהרחבה בנווה זיו כדי לסייע לכם בתהליכם השונים של תכנון הבית, התנהלות מול הרשויות, קבלת היתר הבניה, הבניה בפועל, והקליטה בישוב. אנו מקווים לעדכן את המדריך מעת לעת ולהוסיף לו תכנים חדשים.

תכני המדריך:

  1. דגשים תכנוניים: הסברים אודות תקנון הבניה של נווה זיו ותוכנית הבינוי של ההרחבה, האילוצים השונים והדרישות מהמתכננים.
  2. אישור תוכניות במועצה: פירוט הנוהל לאישור התוכניות במחלקת הנדסה במועצה האזורית לפני הגשת הבקשה להיתר.
  3. תהליך היתר הבניה: מדריך ויזואלי אודות השלבים השונים בתהליך הבקשה והקבלה של היתר הבניה אל מול הועדה המקומית.
  4. נוהל מסירת מגרש: תיאור תהליך מסירת המגרשים למשתכנים בגמר הפיתוח.
  5. הקליטה בנווה זיו: (בכתיבה) פרטים אודות הישוב והמוסדות הפעילים בו ופירוט יוזמות הקליטה וההתאקלמות בישוב, וההזדמנויות למעורבות בתהליך עבור הנקלטים החדשים והחברים הוותיקים
  6. מספרי טלפון וכתובות: טלפונים, כתובות, ואתר אינטרנט של הגורמים השונים איתם תצטרכו להיות קשר בתהליך.