תהליך היתר הבניה

פירוט חמשת השלבים השונים המצפים למבקשים היתר בנייה בהרחבה בנווה זיו:

 • התקשרות עם עורך בקשה

  עורך בקשה יכול להיות אדריכל / מהנדס / הנדסאי (בניין או אדריכלות), אשר יתכנן את הבנייה וילווה את תהליך הרישוי.

  רק עורך בקשה מוסמך להגיש בקשות לועדה המקומית
  לתכנון ולבנייה.

 • קבלת מידע להיתר

  מבקשים מהועדה המקומית שתפיק תיק מידע. לצורך הבקשה יש לספק מפת מדידה עדכנית, תצלומים של המגרש ואת פרטי המגרש.

  לוח זמנים:

  • בדיקת תקינות הבקשה וקליטתה: עד 5 ימי עבודה.
  • הפקת תיק מידע: עד 30 עבודה לאחר שהבקשה נקלטה.
 • תכנון

  לאחר קבלת המידע להיתר, ניתן לגשת לתכנון האדריכלי של הבניין ולהכנת הבקשה להיתר, שתכלול אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות במידע שהתקבל.

 • הגשת בקשה להיתר

  לוח זמנים:

  • שלב א: בדיקת תנאי סף וקליטת הבקשה. עד 10 ימי עבודה. בשלב זה תצא גם בקשה לתשלום פקדון בסך 20% מהאגרות הצפויות.
  • שלב ב: בדיקת תכנונית
   • במידה ויש בקשה להקלות: עד 90 ימי עבודה
   • ללא בקשה להקלות: עד 45 ימי עבודה.
  • שלב ג: בקרת תכן
   הוועדה תבקש אישורים ומסמכים שונים. לאחר קליטת כל המסמכים בוועדה, תתבצע בדיקה של המסמכים תוך 30 ימי עבודה.
  • שלב ד: דרישת תשלום (אגרות בנייה, היטלים, והשבחות). יש לשלם תוך 10 ימי עבודה.
  • שלב ה: הנפקת היתר בניה: תוך 5 ימים מתשלום האגרות.
 • מהלך הביצוע

  אחרי קבלת ההיתר יש להשלים דרישות, מינויים והצהרות (למשל: מינוי קבלן) על מנת לקבל אישור תחילת עבודות תוך 5 ימי עבודה.

לפרטים נוספים: