דגשים תכנוניים

להלן דגשים תכנוניים הנוגעים לתכנון המגרשים והמבנים בהרחבה ב׳ בנווה זיו.

תוכן עניניים:

יעוד המגרש למגורים בלבד

בהתאם לחוק, ייעוד המגרשים –  למגורים בלבד. היישוב יפעל בכל תוקף ובכל האמצעים הנדרשים העומדים לרשותו כדי למנוע הקמה והפעלה של וילות אירוח או מתחמים מסוג זה בהרחבה.

גובה 0.00 וקירות תמך

על פי התכנון, ביצע קבלן הפיתוח בשטח את כל הקירות התמך סביב המגרשים.

מומלץ לאדריכלי הבתים לברר את האפשרות והמשמעות של ביצוע שינוי גובה 0.00 ו/או שינוי גובה קירות תמך עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (בטרם הגשת הבקשה להיתר).

שינוי מיקומי כניסות למגרשים או חניות

מיקום הכניסות לבתים ומיקום החניות נקבעו בתכנית הבינוי של ההרחבה. כל שינוי בכניסות ובחניות מחייב עדכון פרטני לתוכנית הבינוי. (שינוי תכנית בינוי מקומית) . תהליך ארוך ומורכב הדורש אישור מתכנני ההרחבה (מתכנן תנועה וכבישים , חשמל ותאורה ,נוף , בטיחות וכו….) , ואנו ממליצים להימנע מכך.

חיפוי אבן 

תקנון הבנייה מציין במפורש את חובת חיפוי האבן – יש להקפיד על הוראות התקנון לגבי כמות האבן , גוון ועיבוד האבן .

1.4 לפחות 65% מקירות החוץ של הבית יצופו באבן מקומית בגוון בהיר בעיבוד ״טלטיש״ או ״טובזה״ בבניה או בציפוי, העומדים בדרישות התקן ומתוכם החזית הקדמית תצופה באבן ב-100%.

מסתורי מערכות

יש להקפיד על הוראות התקנון :

1.2 לא תותר התקנת מתקנים כגון: מיכלי אגירה למים, דודי חימום, קולטי שמש, מיכלי דלק, זרועות לתליית כבסים, מסתורי כביסה, מזגני אוויר, אנטנות, גגונים, סוככי שמש וכו׳, אלא במתקונת שתבטיח את הסתרתם או שילובם האדריכלי במבנה. לא תותר התקנת ארובות חיצוניות לתנורי חימום אלא במתכונת שתבטיח את שילובם האדריכלי בחזיתות בניינים. מיכלים לדלק נוזלי יהיו מוסתרים בקירות מגן בשטח המגרש או לחלופין קבורים בקרקע

שימוש וניצול נגר עילי 

יש להקפיד על הוראות התקנון :

10. שימוש וניצול נגר עילי

תובטח תכסית פנויה של 20% לכל עומק הקרקע כדי לאפשר החדרת מי נגר עילי בתחום המגרש.