מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני

להלן השלבים הנדרשים כדי להזמין חיבור חשמל זמני למגרש בהרחבה בנווה זיו:

  1. יש לשלוח מייל לחברה לפיתוח מעלה יוסף (״החברה הכלכלית״) לכתובת lironr@myosef.org.il , ולבקש ״הפנייה לחיבור חשמל זמני״. במייל, יש לציין:
    • מספר המגרש
    • שמות בעלי הזכויות במגרש
    • מספרי ת.ז. של בעלי הזכויות
  2. החברה הכלכלית תעביר לכם מכתב הפנייה חתום על ידי מנכ״ל החברה, בצירוף מספר הזמנה בחברת החשמל.
  3. עם מספר ההזמנה, ניתן לפנות למוקד חברת החשמל 103 ולבקש ולפתוח חוזה.
  4. את מספר החוזה יש להעביר לחשמלאי שלכם, בצירוף מספר הפילר הצמוד למגרש. החשמלאי יסיים את התהליך מול חברת החשמל.