קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, ספטמבר 2022

מצ״ב עדכון המנהלת השלישי. שימו לב

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

חדש באתר – מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני

לכל מי שכבר התחיל לבנות ולמי שמתחיל בקרוב: העלינו לאתר מדריך קצר המפרט את הפעולות הנדרשות מול החברה הכלכלית וחברת החשמל כדי להזמין חשמל זמני עבור המגרש שלכם.

מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני בהרחבה בנווה זיו.

קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, יולי 2022

להלן עדכון המנהלת לחודש זה:

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, יוני 2022

להלן עדכון המנהלת לחודש זה:

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

הודעה: התחלת פעילות מנהלת ההרחבה

קטגוריות
כללי

כנס משתכנים – 21.12.21

להלן ההקלטה של כנס המשתכנים בנווה זיו שהתקיים בתאריך 21 לדצמבר 2021 באמצעות הזום:

המסמכים המדוברים שנשלחו בקבוצת הוואטסאפ:

קטגוריות
כללי

קובץ תוכנית הבינוי לאדריכלים

לשימוש האדריכלים, להלן קובץ תוכנית הבינוי כפי שהתקבל מחברת איתם ליעד:

הורדת קובץ תוכנית הבינוי – הרחבה נווה זיו

קטגוריות
כללי

עדכון בנושא תוכנית הבינוי

לאחר שכבר התקבלו האישורים הנדרשים ממשרד הבריאות ורשות הניקוז, תוכנית הבינוי של ההרחבה צריכה לעבור אישור נוסף במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל, בישיבה שתתקיים ביום שני 09.08.21.

התכנית שבנדון נדונה בישיבת מליאת מס' 202190008 מיום 23.09.2019 והוחלט לאשרה בתנאים. אחד התנאים חתימת ועד הישוב ע"ג התכנית. התקבלה פניה על ידי מנכ"ל הרשות מר שחם תמיר ובו מבקש לבטל את תנאי לאישור הבינוי חתימת הועד

מתוך סדר היום הצפוי של המליאה (עמוד 9).

לאחר אישור המליאה ניתן יהיה להמשיך בתהליך היתרי הבניה מול הועדה.

קטגוריות
כללי

צילום אויר עדכני

צולם בתאריך 30/06/2021, לקראת סיום שלב א׳ של הפיתוח, ולפני התחלות הבניה הראשונות.

הצילום באדיבות דין וידר – יוסי וידר מודד מוסמך.

קטגוריות
כללי

סיכום המפגש שנערך ב-24.6

נכחו:

  • שחם תמיר – מנכ״ל המועצה מעלה יוסף
  • דוד כהן ואלעד דגול – החברה לפיתוח מעלה יוסף
  • אלון נקר ומוטי ביטון – ועד ההנהלה נווה זיו
  • שלמה ליעד – מנהל הפרוייקט מחברת איתם ליעד

המפגש נערך בזום והוקלט. ההקלטה וסיכום המפגש מטעם החברה לפיתוח מעלה יוסף יועברו באמצעות המזכירות בשבוע הבא (אעדכן גם כאן ברגע שזה יעשה).

להלן הרשמים שלי מהמפגש.

עדכון כללי

  • שלב א׳ של הפיתוח לקראת סיום, וסלילת האספלט תחל כבר ביום א׳ הקרוב.
  • מסירת המגרשים ממשיכה כמתוכנן.
  • שלמה ליעד ואדריכלית ההרחבה עובדים על קידום תוכנית השצ״פים (שטחים ציבוריים פתוחים), ויש כוונה לבצע חלק מהשצ״פים במהלך האכלוס ולפני ביצוע שלב ב׳ של תוכנית הפיתוח (בעיקר השטח המזרחי הרחב).

שאלות ותשובות

מה הסטטוס לאישור תוכנית הבינוי של ההרחבה?

שחם עדכן שהוועדה המקומית ויתרה על דרישתה לחתימה של ועד ההנהלה של נווה זיו על תוכנית הבינוי. כעת, האישור האחרון שנדרש הוא של רשות הניקוז/קק״ל. השבוע תתקיים פגישה משותפת בשטח שאמורה לפתור את העניין. בהנחה שלא יהיו עיכובים נוספים תוכנית הבינוי צפויה לקבל אישור תוך שבועיים.

האם צפוי עיכוב בבדיקת היתרים?

בהתאם להתפתחויות הנ״ל, ימשיכו בועדה לבדוק בקשות להיתר של משתכני ההרחבה ולא צפוי עיכוב בנושא.
יחד עם זאת, ידוע על מחסור בכוח אדם בוועדה, מה שמשפיע על קצב אישור התוכניות באופן כללי.

מדוע לא בוצעו הקירות התומכים לחניות גם במגשים עליונים?

מראש ביצוע קירות החניות לא היה חלק מהתכנון. הקירות שבוצעו במגרשים התחתונים הם קירות תומכי כביש שנדרש לבצע אותם בכל מקרה.

מתי הישוב יתקין מוני מים בהרחבה?

תשובת אלון נקר: עם סיום מסירת המגרשים ניתן יהיה לפנות באופן פרטני למזכירות הישוב ולהזמין (בתשלום) התקנת מונה מים.

מה נדרש כדי לבצע חיבור חשמל זמני/קבוע במגרשים?

כל משתכן צריך לפנות לחברת החשמל באופן פרטי ולהזמין את החיבור הנדרש. לצורך כך יש לפנות לנציגי החברה לפיתוח ולקבל את מספר הבקשה של המגרש.

האם ניתן לשנות את גובה ה-0 במגרשים?

תשובת שלמה ליעד: על פי תוכנית הבינוי לא ניתן לשנות את גובה המגרשים. הנושא בסמכות הועדה המקומית.

האם בוצעה תשתית תקשורת בסיבים אופטיים?

חברת הוט כבר השחילה סיבים אופטיים. בבזק ביצעו הכנות. גם חברת החשמל הניחה תשתית מתאימה לסיבים אופטיים.

מדוע מבצעים מדרכות כבר עכשיו כשהן עלולות להנזק?

בשלב א׳ בוצעה מדרכה בצד אחד בכל רחוב, במילוי במצעים עד לגובה אבן שפה אך ללא ריצוף. הדבר נדרש מבחינת בטיחותית ולצורך קבלת טפסי 4 בעתיד.
בשלב ב׳ של הפיתוח (לאחר בניית 80% מהבתים) תבוצע עבודת ריצוף והשלמת המדרכות.

כיצד יטפלו בפגיעות בתשתיות בזמן עבודות הבנייה?

כל משתכן אחראי על הנזק שיגרם על ידי הקבלנים העובדים אצלו. המועצה תאכוף ביצוע תיקונים/תשלום עבור התיקון על ידי הגורם האחראי.