איך ניתן להגיש תוכניות לאישור הישוב?

יש לפנות למזכירות הישוב בטלפון 04-952-2670.