האם ניתן להצטרף להרחבה?

כבר לא. כל המגרשים כבר נמסרו.