האם ניתן לשנות את מיקום הכניסה לבית / החניה?

מיקום הכניסות לבתים ומיקום החניות נקבעו בתכנית הבינוי של ההרחבה. כל שינוי בכניסות ובחניות מחייב עדכון פרטני לתוכנית הבינוי, קרי שינוי תכנית בינוי מקומית. מדובר בתהליך ארוך ומורכב הדורש אישור מתכנני ההרחבה (מתכנן תנועה וכבישים, חשמל ותאורה, נוף , בטיחות, וכו… ) , ואנו ממליצים להימנע מכך.