כמה קומות ניתן לבנות?

על פי תוכנית הבינוי המאושרת, ניתן לבנות עד 2 קומות + מרתף, וגובה בנייה מקסימלי של 9 מטרים.

ניתן למצוא את תוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.