מהם אחוזי הבניה המותרים?

על פי תוכנית הבינוי המאושרת, ניתן לבנות עד 300 מ״ר, מתוכם 240 מ״ר לשימושים עיקריים ו-60 מ״ר שטחי שירות (כולל מרתף). התכסית המותרת (כיסוי קרקע) היא עד 180 מ״ר.

ניתן למצוא את תוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.