מהם הדרישות לחיפוי באבן?

על פי תוכנית הבינוי המאושרת:

לפחות 65% מקירות החוץ של הבית יצופו באבן מקומית בגוון בהיר בעיבוד ״טלטיש״ או ״טובזה״ בבניה או בציפוי, העומדים בדרישות התקן, ומתוכם החזית הקדמית תצופה באבן ב-100%.

ניתן למצוא את תוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.