מה הדרישה להסתרת דודי השמש?

על פי התקנון, יש לבנות מסתור למערכות על הגג

לא תותר התקנת מתקנים כגון: מיכלי אגירה למים, דודי חימום ,קולטי שמש […] אלא במתכונת שתבטיח את הסתרת או שילובים האדריכלי במבנה.

לפירוט מלא, קראו את התקנון בתוכנית הבינוי ג/12746 באתר מנהל התכנון.