מה נדרש כדי להחתים תוכניות במועצה?

כל הפרטים בעמוד החתמת תוכניות במועצה