מפת ההרחבה

מקרא

  • צבע חום מגרשים הנמצאים במפלס נמוך ממפלס הכביש
  • מגרשים הנמצאים במפלס גבוה ממפלס הכביש
  • ירוק שטח ציבורי פתוח (שצ״פ)
  • ירוק פסים שטח ציבורי מגונן
  • צהוב ריצוף
מפת ההרחבה בנווה זיו

מפה משירות המפות הממשלתי: