קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, דצמבר 2022

להלן עדכון המנהלת הרביעי

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, ספטמבר 2022

מצ״ב עדכון המנהלת השלישי

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

חדש באתר – מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני

לכל מי שכבר התחיל לבנות ולמי שמתחיל בקרוב: העלינו לאתר מדריך קצר המפרט את הפעולות הנדרשות מול החברה הכלכלית וחברת החשמל כדי להזמין חשמל זמני עבור המגרש שלכם.

מדריך הזמנת חיבור חשמל זמני בהרחבה בנווה זיו.

קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, יולי 2022

להלן עדכון המנהלת לחודש זה:

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

עדכון המנהלת, יוני 2022

להלן עדכון המנהלת לחודש זה:

צוות המנהלת עומד לרשותכם – צרו קשר.

קטגוריות
כללי

הודעה: התחלת פעילות מנהלת ההרחבה

קטגוריות
כללי

כנס משתכנים – 21.12.21

להלן ההקלטה של כנס המשתכנים בנווה זיו שהתקיים בתאריך 21 לדצמבר 2021 באמצעות הזום:

המסמכים המדוברים שנשלחו בקבוצת הוואטסאפ:

קטגוריות
כללי

קובץ תוכנית הבינוי לאדריכלים

לשימוש האדריכלים, להלן קובץ תוכנית הבינוי כפי שהתקבל מחברת איתם ליעד:

הורדת קובץ תוכנית הבינוי – הרחבה נווה זיו

קטגוריות
כללי

עדכון בנושא תוכנית הבינוי

לאחר שכבר התקבלו האישורים הנדרשים ממשרד הבריאות ורשות הניקוז, תוכנית הבינוי של ההרחבה צריכה לעבור אישור נוסף במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל, בישיבה שתתקיים ביום שני 09.08.21.

התכנית שבנדון נדונה בישיבת מליאת מס’ 202190008 מיום 23.09.2019 והוחלט לאשרה בתנאים. אחד התנאים חתימת ועד הישוב ע”ג התכנית. התקבלה פניה על ידי מנכ”ל הרשות מר שחם תמיר ובו מבקש לבטל את תנאי לאישור הבינוי חתימת הועד

מתוך סדר היום הצפוי של המליאה (עמוד 9).

לאחר אישור המליאה ניתן יהיה להמשיך בתהליך היתרי הבניה מול הועדה.

קטגוריות
כללי

צילום אויר עדכני

צולם בתאריך 30/06/2021, לקראת סיום שלב א׳ של הפיתוח, ולפני התחלות הבניה הראשונות.

הצילום באדיבות דין וידר – יוסי וידר מודד מוסמך.