סטטוס היתרים

בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה וקיים באתר הועדה). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. שימו לב: לצערנו המידע הקיים באתר הועדה חלקי, ואינו משקף בהכרח את מצב הבקשות להיתר באופן מלא.
מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.

עדכון אחרון: 22/09/2022
מגרשמשפחהמתכנןסוג בקשהעדכון אחרוןאירוע אחרון
412סבן    
413רבוחדב חוסטצקיתיק מידע14/02/2022מסירת תיק מידע
414בינדר    
415זרובצ'יק    
416פלקאסאאירינה שמידובתיק מידע20/02/2022מסירת תיק מידע
417בן דוד    
418תמאם    
419צוקרוורגילית ויסוקרתיק מידע15/08/2022מסירת תיק מידע
420אלקבץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר11/07/2022הוצאת היתר בניה
421זהבימירב גורבקשה להיתר במסלול הקלות19/09/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
422ארד    
423קנר    
424שגב זהבימירב גורבקשה להיתר במסלול הקלות09/08/2022הוצאת היתר בניה
425פורטמןליבנת ממן סויסהתיק מידע18/09/2022תשלום אגרת מידע
426לזרוףיצחק בן דודבקשה להיתר07/04/2022הוצאת היתר בניה
427הדניבועז מועלםתיק מידע07/12/2021מסירת תיק מידע
428דה פזדב חוסטצקיתיק מידע22/02/2022העברה להתייחסות גורמים
429גלעד    
430אביבפרי רימרבקשה להיתר במסלול הקלות25/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
431יוסףסאמר סארגיבקשה להיתר במסלול ללא הקלות05/09/2022תשלום פקדון
432סנהאייל אלפסיתיק מידע12/07/2022מסירת תיק מידע
433אביסרורביאנה נודלמןבקשה להיתר במסלול הקלות25/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
434מריאני    
435חיים    
436כהןבועז מועלםבקשה להיתר במסלול הקלות03/08/2022הוצאת היתר בניה
437     
438נחמני    
439מכליןבועז מועלםבקשה להיתר12/04/2022הוצאת היתר בניה
440שגבויאס כאתביתיק מידע20/07/2021מסירת תיק מידע
441חורש    
442דדיה הילו בקשה להיתר במסלול הקלות  
443אסוליןחופית זמירבקשה להיתר15/05/2022הוצאת היתר בניה
444ברששתמאיר גומבובקשה להיתר במסלול ללא הקלות21/09/2022חישוב אגרת בניה
445אמסלם    
446מיונישחר לבבבקשה להיתר במסלול ללא הקלות19/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
447אגוזייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות07/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
448לבני    
449סלעבועז מועלםבקשה להיתר10/01/2022הוצאת היתר בניה
450פרחיבועז מועלםבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
451שלוש בנטולילהליז לוטןבקשה להיתר25/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
452נחמיאסיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות12/07/2022הוצאת היתר בניה
453לרנריצחק בן דודבקשה להיתר14/09/2022פתיחת בקשה
454בן סימון    
455 אלבז    
456קדושיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות12/07/2022הוצאת היתר בניה
457ואקניןיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות25/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
458אלבזדנה אדרי קנדלקרתיק מידע18/05/2022מסירת תיק מידע
459אורוןחוסיין חמאדתיק מידע14/03/2022מסירת תיק מידע
460איתןאביחי לסריבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
461קילזי    
462דיין    
463לוטןיצחק בן דודבקשה להיתר20/02/2022הוצאת היתר בניה
464כהןאודי יהודה אבותיק מידע02/08/2021מסירת תיק מידע
465פינטו    
466אבוטבוליצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות15/09/2022הוצאת היתר בניה
467גבאיבתיה אלוןבקשה להיתר במסלול הקלות08/09/2022הוצאת היתר בניה
487דרורמועלם בועזבקשה להיתר במסלול ללא הקלות09/08/2022הוצאת היתר בניה
488אושריסוילח חירבקשה להיתר במסלול ללא הקלות20/09/2022תשלום פקדון
489זורעיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות20/09/2022הוצאת היתר בניה
490שלושאלפסי איילתיק מידע26/07/2021מסירת תיק מידע
491גואטהאבוטבול עדןתיק מידע02/08/2022מסירת תיק מידע
492אבמןבועז מועלםבקשה להיתר07/06/2022הוצאת היתר בניה
493קאושנסקילורנס עאסיתיק מידע15/05/2022מסירת תיק מידע
494בכוריצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות25/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
495וידרבן דוד איציקבקשה להיתר08/02/2022הוצאת היתר בניה
496הרצוג    
497ביטון    
498אדרייצחק בן דודבקשה להיתר30/03/2022הוצאת היתר בניה
499קבלה    
500דמתי    
501מויאליצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות22/06/2022הוצאת היתר בניה
502חזיזה בקשה להיתר במסלול הקלות12/07/2022הוצאת היתר בניה
503דוד חתןדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר במסלול הקלות27/12/2021 
504שרעבי    
505גריזייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
506קורנפלד    
507חיון    
508כהןדב חוסטצקיתיק מידע12/04/2022מסירת תיק מידע
509בנאיבגישלמה בנאיבגיתיק מידע18/03/2021מסירת תיק מידע
510יגר    
511שבתיאיילת רחל אפריםבקשה להיתר30/06/2022הוצאת היתר בניה
512מועלםבועז מועלםבקשה להיתר14/02/2022הוצאת היתר בניה
513בוירסקי    
514ביטון טשרכי    
515רובין    
516לגריסידנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר במסלול הקלות24/04/2022 
517אמירדזאנוב    
518קרמיסייצחק בן דודתיק מידע19/07/2022מסירת תיק מידע
519שיפרבן דוד יצחקבקשה להיתר במסלול ללא הקלות06/09/2022הוצאת היתר בניה
520שרעבי    
521לוייצחק בן דודתיק מידע22/05/2022מסירת תיק מידע
522זיטומירסקימיטלר-פרייליך ורדבקשה להיתר במסלול ללא הקלות07/06/2022הוצאת היתר בניה
523בר    
524פלג    
525ממןחוסיין חמאדבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
526זרקאאוסמא ברהוםתיק מידע12/04/2022מסירת תיק מידע
527אלקה    
528יאיריבועז מועלםבקשה להיתר במסלול ללא הקלות19/09/2022חישוב אגרת בניה
529רוזנברגרן מאיריבקשה להיתר במסלול הקלות03/08/2022הוצאת היתר בניה
530מועלם    
531בלוקה    
532לוטן    
533לוי בקשה להיתר במסלול הקלות15/08/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
534שפשק    
535מלכהאודי יהודה אבובקשה להיתר במסלול הקלות11/08/2022הוצאת היתר בניה
536שוורץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר במסלול הקלות25/07/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
537נודלמן    
538דהן בקשה להיתר  
539גרינברגאבו יהודהבקשה להיתר07/12/2021הוצאת היתר בניה
540חייםדב חוסטצקיבקשה להיתר במסלול הקלות24/07/2022הוצאת היתר בניה
541אלוןיצחק בן דודתיק מידע10/08/2022מסירת תיק מידע
542בן טוב    
543עמרנסראלדין שדאבקשה להיתר במסלול ללא הקלות15/09/2022דחייה ואי עמידה בתנאי סף
544מנין    

למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.