סטטוס היתרים

בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה וקיים באתר הועדה). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. שימו לב: לצערנו המידע הקיים באתר הועדה חלקי, ואינו משקף בהכרח את מצב הבקשות להיתר באופן מלא.
מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.

עדכון אחרון: 24/05/2023
מגרשמשפחהמתכנןסוג בקשהעדכון אחרוןאירוע אחרון
412סבן    
413רבוחדב חוסטצקיבקשה להיתר במסלול הקלות24/05/2023שיבוץ למליאת הועדה
414בינדרבועז מועלםתיק מידע28/02/2023תשלום אגרת מידע
415זרובציקמירון יוסף נעמהתיק מידע14/05/2023תשלום אגרת מידע
416פלקאסאאירינה שמידובבקשה להיתר במסלול הקלות16/04/2023החלטה לאשר בתנאים
417בן דוד    
418תמאםשימרית אדראי בנימיןתיק מידע22/12/2022תשלום אגרת מידע
419צוקרוורגילית ויסוקרתיק מידע15/08/2022מסירת תיק מידע
420אלקבץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר11/07/2022הוצאת היתר בניה
421זהבימירב גורבקשה להיתר במסלול הקלות15/01/2022הוצאת היתר בניה
422רשתיריקי עצמוןתיק מידע16/04/2023תשלום אגרת מידע
423קנריצחק בן דודתיק מידע18/04/2023תשלום אגרת מידע
424שגב זהבימירב גורבקשה להיתר במסלול הקלות09/08/2022הוצאת היתר בניה
425פורטמןליבנת ממן סויסהתיק מידע18/09/2022תשלום אגרת מידע
426לזרוףיצחק בן דודבקשה להיתר07/04/2022הוצאת היתר בניה
427הדניבועז מועלםבקשה להיתר במסלול הקלות01/03/2023בקשה הוגשה
428דה פסדב חוסטצקיתיק מידע22/02/2022תשלום אגרת מידע
429גלעדשי צצקיסתיק מידע21/11/2022תשלום אגרת מידע
430אביבפרי רימרבקשה להיתר במסלול הקלות15/11/2022הוצאת היתר בניה
431יוסףסאמר סארגיבקשה להיתר במסלול ללא הקלות02/04/2023הוצאת היתר בניה
432סנהאייל אלפסיבקשה להיתר במסלול הקלות19/04/2023בקשה הוגשה
433אביסרור בקשה להיתר במסלול הקלות21/05/2022הוצאת היתר בניה
434מריאני    
435חייםאחמד זבידאתתיק מידע20/02/2023תשלום אגרת מידע
436כהןבועז מועלםבקשה להיתר במסלול הקלות03/08/2022הוצאת היתר בניה
437מזרחי    
438נחמניישראל נוטסתיק מידע14/03/2023תשלום אגרת מידע
439מכליןבועז מועלםבקשה להיתר12/04/2022הוצאת היתר בניה
440שגבמירב גורבקשה להיתר במסלול הקלות30/01/2023החלטה לאשר בתנאי/ם
441חורש    
442דדיה הילו בקשה להיתר במסלול הקלות01/06/2022בקשה הוגשה
443אסוליןחופית זמירבקשה להיתר15/05/2022הוצאת היתר בניה
444ברששתמאיר גומבובקשה להיתר במסלול ללא הקלות21/09/2022חישוב אגרת בניה
445אמסלםמירב גורתיק מידע03/01/2023העברה להתייחסות גורמים
446מיונישחר לבבבקשה להיתר במסלול ללא הקלות07/11/2022הוצאת היתר בניה
447אגוזייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות21/11/2022הוצאת היתר בניה
448לבני    
449סלעבועז מועלםבקשה להיתר10/01/2022הוצאת היתר בניה
450פרחיבועז מועלםבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
451שלוש בנטולילהליז לוטןבקשה להיתר29/11/2022הוצאת היתר בניה
452נחמיאסיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות12/07/2022הוצאת היתר בניה
453לרנריצחק בן דודבקשה להיתר30/01/2023החלטה לאשר בתנאי/ם
454בן סימוןחוסטצקי דבתיק מידע15/01/2023קבלה עמידה בתנאי סף
455 אלבז    
456קדושיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות12/07/2022הוצאת היתר בניה
457ואקניןיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות06/11/2022הוצאת היתר בניה
458אלבזדנה אדרי קנדלקרתיק מידע18/05/2022מסירת תיק מידע
459אורוןחוסיין חמאדבקשה להיתר במסלול הקלות24/05/2023שיבוץ למליאת הועדה
460איתןאביחי לסריבקשה להיתר במסלול הקלות09/11/2022הוצאת היתר בניה
461קילזי    
462דיין    
463לוטןיצחק בן דודבקשה להיתר20/02/2022הוצאת היתר בניה
464כהןאודי יהודה אבובקשה להיתר במסלול הקלות16/04/2023החלטה לאשר בתנאים
465פינטויצחק בן דודתיק מידע04/01/2023העברה להתייחסות גורמים
466אבוטבוליצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות15/09/2022הוצאת היתר בניה
467גבאיבתיה אלוןבקשה להיתר במסלול הקלות08/09/2022הוצאת היתר בניה
487שמואלמועלם בועזבקשה להיתר במסלול ללא הקלות09/08/2022הוצאת היתר בניה
488אושריסוילח חירבקשה להיתר במסלול הקלות23/04/2023בקשה הוגשה
489זורעיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות20/09/2022הוצאת היתר בניה
490שלושאלפסי איילבקשה להיתר במסלול ללא הקלות17/04/2023דחיית בקשה בתנאים מוקדמים
491גואטהאבוטבול עדןתיק מידע02/08/2022תשלום אגרת מידע
492אבמןבועז מועלםבקשה להיתר07/06/2022הוצאת היתר בניה
493קאושנסקילורנס עאסיבקשה להיתר במסלול הקלות01/03/2023בקשה הוגשה
494בכוריצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות15/01/2022הוצאת היתר בניה
495וידרבן דוד איציקבקשה להיתר08/02/2022הוצאת היתר בניה
496הרצוגמירב גורבקשה להיתר במסלול הקלות02/04/2023הוצאת היתר בניה
497ביטוןדנה אדרי קנדלקרתיק מידע20/02/2023תשלום אגרת מידע
498אדריאביחי לסריבקשה להיתר30/03/2022הוצאת היתר בניה
499קבלה בקשה להיתר במסלול הקלות01/04/2023בקשה הוגשה
500דמתי    
501מויאליצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות22/06/2022הוצאת היתר בניה
502חזיזה בקשה להיתר במסלול הקלות12/07/2022הוצאת היתר בניה
503דוד חתןדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר במסלול הקלות27/12/2021בקשה הוגשה
504שרעבי    
505גריזייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות22/09/2022הוצאת היתר בניה
506קורנפלדיעקב פרץתיק מידע11/05/2023תשלום אגרת מידע
507חיון    
508כהןדב חוסטצקיבקשה להיתר במסלול הקלות01/04/2023בקשה הוגשה
509בנאיבגישלמה בנאיבגיתיק מידע18/03/2021מסירת תיק מידע
510יגר    
511שבתיאיילת רחל אפריםבקשה להיתר30/06/2022הוצאת היתר בניה
512מועלםבועז מועלםבקשה להיתר14/02/2022הוצאת היתר בניה
513בוירסקיאורי כץתיק מידע16/05/2023תשלום אגרת מידע
514טשרכי    
515רוביןמועלם בועזתיק מידע15/01/2023קבלה עמידה בתנאי סף
516לגריסידנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר במסלול הקלות24/05/2023שיבוץ למליאת הועדה
517אמירזדאנוב    
518קרמיסייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות16/04/2023החלטה לאשר בתנאים
519שיפרבן דוד יצחקבקשה להיתר במסלול ללא הקלות06/09/2022הוצאת היתר בניה
520שרעביסאמר סארגיתיק מידע12/03/2023תשלום אגרת מידע
521לוייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות23/05/2023הבקשה נבדקה טרם השלמת התנאים להיתר.
522זיטומירסקימיטלר-פרייליך ורדבקשה להיתר במסלול ללא הקלות07/06/2022הוצאת היתר בניה
523בר    
524פלג    
525ממןחוסיין חמאדבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
526זרקאאוסמא ברהוםתיק מידע12/04/2022מסירת תיק מידע
527אלקהקרן ריקיבקשה להיתר במסלול הקלות24/05/2023שיבוץ למליאת הועדה
528יאיריבועז מועלםבקשה להיתר במסלול ללא הקלות19/09/2022הוצאת היתר בניה
529רוזנברגרן מאיריבקשה להיתר במסלול הקלות03/08/2022הוצאת היתר בניה
530מועלם    
531בלוקהדב חוסטצקיתיק מידע16/01/2023תשלום אגרת מידע
532דמתייצחק בן דודתיק מידע15/11/2022תשלום אגרת מידע
533לוי בקשה להיתר במסלול הקלות19/01/2022הוצאת היתר בניה
534שפשק בקשה להיתר במסלול הקלות15/09/2022בקשה הוגשה
535מלכהאודי יהודה אבובקשה להיתר במסלול הקלות11/08/2022הוצאת היתר בניה
536שוורץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר במסלול הקלות22/09/2022הוצאת היתר בניה
537נודלמןדנה אדרי קנדלקרתיק מידע02/05/2023תשלום אגרת מידע
538דהן בקשה להיתר01/09/2022בקשה הוגשה
539גרינברגאבו יהודהבקשה להיתר07/12/2021הוצאת היתר בניה
540חייםדב חוסטצקיבקשה להיתר במסלול הקלות24/07/2022הוצאת היתר בניה
541אלוןזבידאת אחמדבקשה להיתר במסלול הקלות24/11/2022בקשה הוגשה
542בן טוב    
543עמרנסראלדין שדאבקשה להיתר במסלול ללא הקלות30/04/2023נקלטה שומת ועדה
544מנין    

למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.