סטטוס היתרים

בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה וקיים באתר הועדה). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. שימו לב: לצערנו המידע הקיים באתר הועדה חלקי, ואינו משקף בהכרח את מצב הבקשות להיתר באופן מלא.
מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.

עדכון אחרון: 03/07/2022
מגרשמשפחהמתכנןשלבעדכון אחרוןאירוע אחרון
412סבן    
413רבוחדב חוסטצקיתיק מידע14/02/2022מסירת תיק מידע
414בינדר    
415זרובצ'יק    
416פלקאסאאירינה שמידובתיק מידע20/02/2022מסירת תיק מידע
417בן דוד    
418תמאם    
419צוקרוור    
420אלקבץדנה אדרי קנדלקרבקשה להיתר13/04/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
421זהבי    
422ארד    
423קנר    
424זהבי בקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
425פורטמן    
426לזרוףיצחק בן דודבקשה להיתר14/06/2021בבדיקה מרחבית
427הדניבועז מועלםתיק מידע07/12/2021מסירת תיק מידע
428דה פזדב חוסטצקיתיק מידע22/02/2022העברה להתייחסות גורמים
429גלעד    
430אביבפרי רימרבקשה להיתר במסלול ללא הקלות25/01/2022בבדיקה מרחבית
431יוסףסאמר סארגיתיק מידע15/06/2022העברה להתייחסות גורמים
432סנה    
433אביסרורביאנה נודלמןבקשה להיתר19/05/2021תשלום פקדון
434מריאני    
435חיים    
436כהןבועז מועלםבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
437     
438נחמני    
439מכליןבועז מועלםבקשה להיתר12/04/2022הוצאת היתר בניה
440שגבויאס כאתביתיק מידע20/07/2021מסירת תיק מידע
441חורש    
442דדיה הילו    
443אסוליןחופית זמירבקשה להיתר15/05/2022הוצאת היתר בניה
444ברששתמאיר גומבובקשה להיתר במסלול ללא הקלות30/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
445אמסלם    
446מיונישחר לבבבקשה להיתר במסלול ללא הקלות19/06/2022ישיבת רשות רישוי מקומית
447אגוזייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות29/06/2022בבדיקה מרחבית
448לבני    
449סלעבועז מועלםבקשה להיתר10/01/2022הוצאת היתר בניה
450פרחיבועז מועלםבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
451שלוש בנטולילהליז לוטןבקשה להיתר02/06/2022בבדיקה מרחבית
452נחמיאסיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
453לרנריצחק בן דודתיק מידע23/03/2022מסירת תיק מידע
454בן סימון    
455 אלבז    
456קדושיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
457ואקניןיצחק בן דודבקשה להיתר24/02/2022עמידה בתנאי סף לצורך הפקת נוסח פרסום
458אלבזדנה אדרי קנדלקרתיק מידע18/05/2022דחייה ואי עמידה בתנאי סף
459אורוןחוסיין חמאדתיק מידע14/03/2022מסירת תיק מידע
460איתןאביחי לסריבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
461קילזי    
462דיין    
463לוטןיצחק בן דודבקשה להיתר01/02/2022הוצאת היתר בניה
464כהןאודי יהודה אבותיק מידע02/08/2021מסירת תיק מידע
465פינטו    
466אבוטבוליצחק בן דודתיק מידע28/04/2022מסירת תיק מידע
467גבאיבתיה אלוןבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
487דרורמועלם בועזבקשה להיתר במסלול ללא הקלות30/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
488אושרי    
489זורעיצחק בן דודבקשה להיתר במסלול ללא הקלות30/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
490שלושאלפסי איילתיק מידע26/07/2021מסירת תיק מידע
491גואטה    
492אבמןבועז מועלםבקשה להיתר14/06/2022הוצאת היתר בניה
493קאושנסקילורנס עאסיתיק מידע15/05/2022מסירת תיק מידע
494בכוריצחק בן דודתיק מידע21/07/2021מסירת תיק מידע
495וידרבן דוד איציקבקשה להיתר08/02/2022הוצאת היתר בניה
496הרצוג    
497ביטון    
498אדרייצחק בן דודבקשה להיתר01/02/2022הוצאת היתר בניה
499קבלה    
500דמתי    
501מויאליצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות11/04/2022החלטה לאשר בתנאים
502חזיזה בקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
503דוד חתןדנה אדרי קנדלקרתיק מידע27/12/2021פתיחת בקשה למידע
504שרעבי    
505גריזייצחק בן דודבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
506קורנפלד    
507חיון    
508כהןדב חוסטצקיתיק מידע12/04/2022מסירת תיק מידע
509בנאיבגישלמה בנאיבגיתיק מידע18/03/2021מסירת תיק מידע
510יגר    
511שבתיאיילת רחל אפריםבקשה להיתר30/06/2022הוצאת היתר בניה
512מועלםבועז מועלםבקשה להיתר14/02/2022הוצאת היתר בניה
513בוירסקי    
514ביטון טשרכי    
515רובין    
516לגריסידנה אדרי קנדלקרתיק מידע24/04/2022מסירת תיק מידע
517אמירדזאנוב    
518קרמיסי    
519שיפרבן דוד יצחקבקשה להיתר במסלול ללא הקלות27/04/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
520שרעבי    
521לוייצחק בן דודתיק מידע22/05/2022פתיחת בקשה למידע
522זיטומירסקימיטלר-פרייליך ורדבקשה להיתר במסלול ללא הקלות07/06/2022הוצאת היתר בניה
523בר    
524פלג    
525ממןחוסיין חמאדבקשה להיתר13/12/2021הוצאת היתר בניה
526זרקאאוסמא ברהוםתיק מידע12/04/2022מסירת תיק מידע
527אלקה    
528יאיריבועז מועלםבקשה להיתר במסלול ללא הקלות19/06/2022ישיבת רשות רישוי מקומית
529רוזנברגרן מאיריבקשה להיתר במסלול הקלות11/04/2022החלטה לאשר בתנאים
530מועלם    
531בלוקה    
532לוטן    
533לוי    
534שפשק    
535מלכהאודי יהודה אבובקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
536שוורץדנה אדרי קנדלקרתיק מידע17/08/2021העברה להתייחסות גורמים
537נודלמן    
538דהן    
539גרינברגאבו יהודהבקשה להיתר07/12/2021הוצאת היתר בניה
540חייםדב חוסטצקיבקשה להיתר במסלול הקלות20/06/2022החלטה לאשר בתנאי/ם
541סהר    
542בן טוב    
543עמרכמיל נסר אלדיןבקשה להיתר במסלול ללא הקלות30/03/2022בבדיקה מרחבית
544מנין    

למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.